داده‌های دیجیتال

داده‌های دیجیتال، نظریه اطلاعات و سامانه‌ اطلاعات است که در آن داده‌ها با مقدارهای گسسته (معمولاً با صفر و یک) مشخص می شود.

و برعکس در سامانه‌های قیاسی (آنالوگ)، داده‌ها با مقادیر پیوسته ارائه می‌شوند.

روش دیجیتال، پایه ی سیستم‌های رایانه‌ای است.

و نیز بسیاری از سیستم‌هایی که در گذشته به صورت قیاسی به بازار ارائه می‌شدند، امروزه روز به صورت دیجیتال هستند.

در سامانه‌های رقمی ، داده‌ها و سیگنالها به صورت گسسته و به کمک اعداد صحیح (یا طبیعی) مشخص می‌شوند.

برتری‌های سامانه‌های دیجیتال نسبت به آنالوگ

  1. سامانه‌های دیجیتال معمولاً ارزانتر و کوچکتر می باشند.
  2. مصرف برق سامانه‌های دیجیتال معمولاً کمتر هستند.
  3. تأثیر نویز (نوفه) بر سامانه‌های دیجیتال معمولاً کمتر می باشد.
  4. به طور معمول ارتباط میان سامانه‌های مختلف دیجیتال ساده‌تر از ارتباط میان سامانه‌های آنالوگ می باشد.
  5. با استفاده از سامانه‌های دیجیتال می‌توانید داده‌ها را به گونه‌ای رمز بگذاریذ که بازگشایی آن بسیار دشوار یا نزدیک به ناممکن باشد. یعنی با کمک سامانه‌های دیجیتال می‌توانید سامانه‌های امن‌تری بسازید.
  6. ایجاد، گسترش و نگهداری شبکه‌های ارتباطی دیجیتال معمولاً ساده‌تر و ارزانتر از شبکه‌های آنالوگ می باشد.

نمایش دادن همه 14 نتیجه