هنر

هنر در زمینه‌ی دیجیتال مانند شبکه های اجتمائی، تلویزیون بزرگترین رسانه تاثیرگذار بر مردم در دنیا می باشد.

بیشتر اوقات اغلب مردم صرف تماشای تلویزیون و فیلم و سریال های مختلف می شود.

نسبت به وسیله تلوزیون هر دو دیدگاه مثبت و منفی وجود دارد؛

چراکه این وسیله از یک سو میتواند بسیار مفید و آموزنده باشد و از سوی دیگر می تواند بسیار اعتیاد آور باشد.

گرایش های رشته تلویزیون و هنر های دیجیتالی:

دروس تخصصی گرایش انیمیشن رایانه‌ای

  • نویسندگی برای انیمیشن
  • موسیقی و انیمیشن
  • پروژه نهایی
  • کارگاه انیمیشن دیجیتالی
  • انیمیشن سه بعدی
  • انیمیشن دو بعدی

دروس تخصصی گرایش گرافیک رایانه‌ای

  • کارگاه گرافیک دیجیتالی
  • طراحی وب
  • ژورنالیسم تلویزیونی
  • پروژه نهایی

نمایش دادن همه 7 نتیجه