کشاورزی

کشاورزی دانش و هنر کشت گیاهان می باشد.

کشاورزی مهم‌ترین پیشرفت در ظهور تمدن بشری غیرمهاجر بود.

توسعه کشاورزي و پرورش گونه‌های اهلی توسط انسان باعث افزایش غذای موجود و شکل‌گیری شهرها شده است.

کشاورزي متمرکز که بر اساس کشاورزي تک محصولی می باشد، در قرن ۲۱ بیشترین خروجی را به خود اختصاص داده‌.

اگرچه هنوز، زندگی نزدیک به ۲ میلیارد انسان به کشاورزي معیشتی وابسته می باشد.

بزرشناسی مدرن، اصلاح نباتات، مواد شیمیایی زراعی مانند سموم دفع آفات و کودها و دیگر پیشرفت‌های فنی به شدت باعث افزایش بازدهی مزرعه‌ها شده.

اگرچه باعث آسیب‌های گسترده زیست‌محیطی هم شده‌ است.

برخی از مشکلات زیست‌محیطی:

تأثیرات در گرم شدن کره زمین

تخلیه سفره‌های زیرزمینی

جنگل زدایی

مقاومت به آنتی‌بیوتیک

استفاده از هورمون‌های رشد در تولید گوشت صنعتی

هیچ محصولی یافت نشد.