مدلسازی سه بعدی

مدلسازی سه بعدی روشی برای ایجاد اشیاء سه بعدی می باشد.

وقتی صحبت از چاپ سه بعدی می‌شود، مدلسازی سه بعدی اغلب از طریق یک فایل سه بعدی انجام می‌شود.

می‌تواند در ابعاد مطلوب چاپ تأثیر بگذارد.

بدون مدل سه بعدی، چاپ سه بعدی غیرممکن است.

در گرافیک‌های رایانه‌ای سه بعدی، مدل‌سازی سه بعدی فرآیند ایجاد یک نمایش ریاضی از هر سطح یک جسم در سه بعد از طریق نرم افزار تخصصی می باشد.

این محصول یک مدل سه بعدی نامیده می‌شود.

شخصی که با مدل‌های سه بعدی کار می‌کند به‌عنوان (3D Artist) معرفی شود.

مدل‌های سه بعدی می‌تواند به‌عنوان یک تصویر دو بعدی از طریق فرآیندی به نام رندر سه بعدی نمایش داده شود.

یا در شبیه‌سازی رایانه‌ای از پدیده‌های فیزیکی استفاده شود.

همچنین این مدل‌ها از طریق پرینترهای سه بعدی می‌تواند بطور فیزیکی و به‌صورت یک شیء ملموس ایجاد شوند.

نمایش دادن همه 2 نتیجه