هنر

هنر مجموعه‌ای از آثار یا فرآیندهای ساخت انسان است که برای اثرگذاری بر احساسات و هوش انسانی یا به‌منظور انتقال یک معنا یا مفهوم، خلق می‌شود.

این امر همیشه با زیبایی همراه نبوده یا زیبایی‌شناسی یکتایی ندارد ولی همواره با خلاقیت انسان همراه است.

همچنین می‌توان گفت، توانایی و مهارت آفریدن زیبایی است.

از مهم‌ترین رشته‌ها می‌توان به هنرهای تجسمی:

(نقاشی، طراحی، تندیس‌گری، عکاسی و چاپ)،

نمایشی:

(تئاتر و رقص)

و دیگر هنرهای صناعی:

(موسیقی، ادبیات، شعر، داستان، سینما و معماری)

اشاره کرد.

دانشنامهٔ بریتانیکا آن را به عنوان:

«استفاده از توانایی و تخیل در خلق آثار زیبا، محیطی یا تجاربی که می‌توان با دیگران تقسیم شود»

تعریف می‌کند.

مانرو بریسیدی (۱۹۸۲) یک تعریف کارکردی ارائه می‌دهد:

«ترکیبی از شرایط مورد نظر است که به منظور ارائه تجربه‌های زیبایی‌شناختی ارزشمند قادر به نشان دادن ویژگی‌های زیبایی‌شناختی هنر باشد.»

در ادبیات ایران در دورهٔ اسلامی این معنا دوباره دگرگون شد و هنر به معنای دلیری، کمال، فضیلت، هوشیاری، فضل، تقوی، دانش و کیاست و… به کار رفت، که دارای بار معنایی عام بود:

  • به دشمن نمایم هنر هرچه هست * زمردی و پیروزی و زور دست *
  • چون غرض آمد هنر پوشیده شد * صد حجاب از دل به سوی دیده شد *
  • با دانش است فخر نه با ثروت و عقار * تنها هنر تفاوت انسان و چهار پاست *

هیچ محصولی یافت نشد.